กำหนดการพิธีรับปริญญาบัตรครั้งที่ ๙๕

ทางมหาวิทยาลัยบานารัสฮินดูมีประกาศว่าจะมีการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้ที่จบการศึกษาในระดับป.ตรี ป.โท และป.เอก ของการศึกษา 2012 ที่ผ่านมานี้ โดยงานพิธีรับปริญญาบัตรจะเริ่มขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2013 นักศึกษาท่านใดมีความประสงค์ต้องการรับปริญญาให้ดาว์โหลดแบบฟอร์มยื่นคำร้องขอรับปริญญา แล้วไปยื่นให้ที่ดีน [Dean] ของคณะท่านเอง สิ้นสุดการส่งใบยื่นคำขอในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2013

สำหรับชุดรับปริญญาจะเปิดให้มารับได้ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสมุดคณะศิลป์ (Faculty of Arts) และสิ้นสุดวันรับชุดในวันที่ 1 มีนาคม 2013 เวลา 17.00 น. ส่วนค่ายืมชุดให้จ่ายเป็นเงินสดจำนวน 600 รูปี (100 รูปี เป็นค่ายืมชุด ส่วน 500รูปี เป็นค่าประกันชุด) และสามารถรับเงินคืนเป็นจำนวน 500 รูปี ในวันที่ไปคืนชุด

นักศึกษาท่านใดไม่สามารถไปรับปริญญาบัตรได้ในวันที่ 3 มีนาคม 2013 ทางมหาวิทยาลัยจะจัดส่งใบประกาศปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่เขียนไว้ในใบ Admid Card หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่ที่จะส่งให้ติดต่อ Office of the Controller of Examinations โดยตรง

ดาว์โหลดแบบฟอร์ม: http://bhu.ac.in/convocation2013/CONSENTFORM.doc

อ่านเพิ่มเติม: http://bhu.ac.in/convocation2013/convocation.html